Analiz Çalışmaları

[rank_math_breadcrumb]

Arı Şehircilik Analiz Çalışmaları

Hazırlanması öngörülen plan ve projelerin istenilen sonucu vermesi amacıyla; çevresel, ekonomik ve sosyal yapısını inceleyerek, ilgili kurum ve kuruluşlardan uygulanan veya uygulanması planlanan tüm projelere ilişkin bilgi ve belgelerle dayanarak, uygulama alanındaki kullanıcıların ve paydaşların geniş katılımıyla eyleme yönelik raporları ve gerekirse paftaları hazırlıyoruz.
Ekonomik Analizler

Proje alanı içerisinde mevcut arazi kullanımının oluşturulması, donatıların yeterliliğinin tespiti ve erişim mesafelerinin analiz edilmesi için; eğim, eş yükselti, baki gibi doğal eşikler belirlenmektedir. İncelemelerin ardından ise yapısal analizlerin yapılması amacıyla; yapı cinsi, yapı yaşı, kat adedi, iş yeri ve konut sayısı, yapı fonksiyonu ve ruhsat durumu gibi yapısal veriler, mülkiyet ve parsel büyükleri çerçevesinde incelenerek, meri plandaki ve öneri plandaki yapı yoğunluğu ve emsalleriyle karşılaştırmalar yapıyoruz.

Sosyal Analizler

Çalışma alanındaki mevcut yapıyı analiz ederek sürecin sonunda ortaya çıkması muhtemel sorunların önceden tespit ettiğimiz ve çözüm önerilerini ortaya koyduğumuz aşamadır. Bu anlamda deneyimli kadromuz ve çözüm ortaklarımızla birlikte; sosyolojinin kullandığı araştırma yöntem ve tekniklerini kullanarak toplumsal verileri analiz edip, bu verilerle oluşturulan yöntem ve tekniklerin toplumsal yapıyla bağını irdeleyen çalışmalar sunuyoruz.

Mekansal Analizler

Proje alanının bölge içindeki genel ekonomik yapısının, tarım, sanayi, turizm, lojistik vb. sektörler ile mevcut nüfusun iş gücü verilerinin beraber değerlendirilmesi sonucunda oluşturulan detaylı analizler ile proje için ortaya konulan ekonomik ve finansal hedeflere altlık hazırlanması için finansal analiz çalışmaları sunuyoruz.