Akıllı Kent

[rank_math_breadcrumb]

Arı Şehircilik Akıllı Kent

Kentlerin yaşadıkları sorunları çözmeyi ve kentlerde yaşayanların hayat kalitesini artırmayı amaçlayana “Akıllı Kent” teknolojilerine dayalı çözümler ile vatandaşların bütün hizmetlerden sabit veya mobil sistemler vasıtası ile yararlanabildiği, her alanda geribildirim sağlayabilen, bütünleşik bilgi organizasyonu üzerine inşa edilen kentsel altyapı çözümlerinin kurgulanmasını ve uygulanmasını çözümü ortaklarımız ile birlikte sağlıyoruz.

İnsan

İnsanların bilgi ve iletişim teknolojileri kullanma ve üretme becerilerinin geliştirilerek yaratıcılığı ve inovasyonu özendirenn, toplumun katılım yeteneğini arttıran projeler üretiyoruz.

Ekonomi

Bilgi ve iletişim teknolojileri kullanılarak verimlilik artışı, e-ticaret, ileri üretim ve tedarik sistemleri, akıllı kümelenmeler ve iş ekosistemleri ile yaşayan laboratuvarlar uygulamalarının sahadaki yansımalarıyla birlikte kurgulanmasını sağlıyoruz.

Ulaşım

Bilgi ve iletişim teknolojileri destekli entegre ulaşım sistemlerini öncelikli olarak çevre dostu ve özellikle dezavantajlı gruplar için kapsayıcı ulaşım çözümleriyle, gerçek zamanlı trafik bilgisinin üretilip yolcular, sürücüler ve operatörlerle paylaşılmasını sağlayan altyapı sistemlerinin mekan ile uyumunu sağlayan projeler üretiyoruz.

Yönetişim

Birlikte çalışılabilir bilgi ve iletişim teknolojileri çözümleriyle farklı seviyedeki paydaşlar arasında etkin ve etkili bir iletişim, kamu yönetiminde şeffaflık ve katılımcı karar alma mekanizmalarının oluşturulmasını sağlıyoruz. Ayrıca, açık veri politikalarıyla kamu kesimi tarafından üretilen verilerin açık ve ücretsiz bir şekilde tüm ilgili paydaşlarla paylaşılması, gerek kamu yönetiminde şeffaflığın sağlanması gerekse katma değeri yüksek ürün ve hizmetlerin üretilmesine katkıda bulunuyoruz.

Yaşam

Bilgi ve iletişim teknolojileriyle insanların yaşamları kolaylaştırılmasını ve kent sakinlerine daha sağlıklı ve güvenilir bir ortam sunulmasını sağlayan ve kullanıcıyı kentle daha fazla bütünleştirebilen uygulamalar üretiyoruz.

Çevre

Yenilenebilir enerji, akıllı şebekeler, mikro şebekeler, akıllı sayaçlar, ileri hava kirliliği izleme sistemleri, çevre dostu binalar ve kent planlaması, enerji verimli akıllı sokak aydınlatmaları, katı atık yönetimi, akıllı su yöneti ve denge sistemleri gibi çözümleri LEED ve Çetbik Sertifikaları kapsamındaki danışmanlık ve proje hizmetlerini sunuyoruz.