İK Politikamız

[rank_math_breadcrumb]

Arı Şehircilik İK Politikamız

ARI Şehircilik İnsan Kaynakları Politikası; motivasyonu yüksek , sosyal yetkinliğe sahip, mesleğinde uzman, yeniliklere açık ve farklı fikirlerle katma değer oluşturan uyumlu bir ekip kurmak ve yönlendirmek üzerine kurulmuştur. 

Hedeflerimize ulaşmanın en önemli unsurunun kalifiye ve mutlu çalışanlar olduğunun bilincindeyiz. Ekip arkadaşlarımızın verimli performans göstermeleri, başarılarının takdir edilmesi ve bunun sürekliliği için doğru pozisyonlarda, yeteneklerine uygun çalışma ortamı sağlamayı amaçlamaktayız. Bu kapsamda önceliğimiz uzun vadeli birliktelikler kurarak aidiyet kültürü oluşturmak ve firmamızın hedefleri doğrultusunda çalışanlarımızın gelişimini sağlamak ve desteklemektir.

Başarı ve sonuç odaklı, yenilikçi, çeşitliliği takdir eden ve destekleyen, problem çözebilen, kalite anlayışına sahip yetenekleri aramıza katmayı ve onların bu yetkinliklerini geliştirmeyi ve yönlendirmeyi hedefllemekteyiz.