Tasarım

[rank_math_breadcrumb]

Arı Şehircilik Tasarım

ARI Şehircilik olarak, alanın mevcut kültürel ve sosyal hassasiyetlerini dikkate alarak, tasarım ilke ve esasları çerçevesinde, özgün, bütüncül ve sürdürülebilir öneriler ile insana ve doğaya saygılı, yenilikçi yaklaşımlara dayanan, kimlik olgusunu korumaya ve geliştirmeye yönelik tasarımlar üretiyoruz.
KENTSEL TASARIM REHBERLERİ

Kentsel mekânın ve insan yaşamının kalitesini arttırmaya yönelik hedeflerimiz çerçevesinde; belirlenen alanın özgün kimliğinin korunması amacıyla üretilen, analiz, proje hazırlama ve uygulama pratikleri için deneyim ve detayların aktarıldığı, başka kentsel tasarım projelerine kaynaklık edebilecek açıklayıcı bilgiler ve görsel veriler ile objektif bilgileri içeren, kentsel tasarıma yön verebilecek rehberler oluşturuyoruz.

KENTSEL TASARIM PROJELERİ

Tasarım yapılacak alanın doğal, tarihi, kültürel, sosyal ve ekonomik özellikleri ile arazi yapısı dikkate alınarak, tasarım amacına uygun şekilde yapılanma düzeni veya açık alan düzenlemelerini içeren; taşıt ulaşımı, otopark servis ve yaya dolaşım bağlantılarını kuran; yapı, sokak, açık ve yeşil alanların ilişkisini ve kent mobilyalarının detaylarını gösteren; altyapı unsurlarını bütüncül bir yaklaşımla disiplinler arası olarak ele alan, imge, anlam ve kimlik özelliklerini ifade eden kentsel tasarım proje hizmetleri veriyoruz.

PEYZAJ PROJELERİ

Açık alanlarda ve çatı mekanlarında; çevresi ile uyumlu, doğal dengeyi bozmayan, canlı ve cansız materyallerin alanın bakı, iklimsel faktörler ile ekonomik, fonksiyonel, estetik, sanat ihtiyaçlarını göz önüne alarak en verimli şekilde kullanıldığı ve kente kazandırıldığı, akıllı teknolojilerle desteklenen peyzaj projeleri sunuyoruz.