Mersin Yenileme Alanı 1. Etap Avan Projelerin Hazırlanması İşi

[rank_math_breadcrumb]
  • İş Geliştirme ve Proje Danışmanlığı
  • Mevcut Durum Analizleri
  • Mimari Avan ve Uygulama Projeleri
  • Haritalama ve Görselleştirme
  • 3 Boyutlu Kent Modeli
  • Hak Sahipliği Tespiti
  • Gayrimenkul Değerleme
  • Mekansal Analizler
  • Matematiksel Model ve Fizibilite

Alan Büyüklüğü: 4,9 ha